viernes, 12 de junio de 2009

La Casa del Porró serà un equipament

El barri de la Barceloneta, fundat el 1753 amb traçat de Juan Martín Cermeño, és un dels primers exemples de barri ordenat a Barcelona. Les illes de cases unifamiliars de planta baixa i pis eren els elements que definien les primeres edificacions de la Barceloneta. Aquests edificis setcentistes, es distingien amb un frontó triangular i les volutes, decoracions vegetals enrotllades en espiral, a la part superior de les portes i les finestres, així com els balcons de forja.

Fins al setembre de 1986 es consideraven edificis d’interès històric i arquitectònic preferentment 33 construccions de tipologia original. Al 2006, donada la seva descatalogació al 2001, de 33 edificis amb trets originaris 19 havien patit tot tipus d’alteracions, o havien sucumbit, i només 14 edificis mantenien els trets distintius dels immobles setcentistes. Dels quals, a dia d’avui, només 1 manté la tipologia d’edifici cap d’illa: La casa del Porró. Per tant el seu valor patrimonial per entendre la història del barri és innegable.


Aquest divendres, 12 de juny, a les 10.30 hores, es va signar el conveni de permuta de finques entre l'Ajuntament de Barcelona i la societat Inmuebles e Inversiones Gumont, SL. Les dues finques que seran objecte d'aquesta permuta són les situades al carrer Ginebra, 19-21, i al carrer Sant Carles, 6, totes dues al barri de la Barceloneta. Així, l'edifici del carrer Sant Carles, 6, passa a ser de titularitat municipal i es rehabilitarà per tal de destinar-lo al seu nou ús com a equipament de barri.
Dossier de Premsa:
http://w3.bcn.cat/multimedia/fitxers/ciutatvella/dossierdepremsaconvenicasadelporr.688.pdf

No hay comentarios: